ห้าขั้นตอนในการสร้างนิสัยการอธิษฐาน

ห้าขั้นตอนในการสร้างนิสัยการอธิษฐาน

“จงอธิษฐานโดยไม่หยุด จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับท่าน” (1 เธสะโลนิกา 5:17, 18, MEV) “อธิษฐานโดยไม่หยุดหย่อน” หมายถึง การอธิษฐานด้วยความไม่ลดละและมั่นคง เมื่อพระคัมภีร์บอกว่าเราควรอธิษฐานโดยไม่หยุด ไม่ได้หมายความว่าเราควรกระซิบคำอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำอีก (ดู มัทธิว 6:7) อันที่จริง คำว่า “อธิษฐานโดยไม่หยุด” สอนเพียงว่าเราควรรักษาระเบียบในชีวิตการอธิษฐานของเรา (ดู ลูกา 18:1–8) เราต้องไม่ปล่อยให้เจตคติและอุปนิสัยของเราต่อการสวดอ้อนวอนเปลี่ยนไป

เช่นเดียวกับมิตรภาพอื่นๆ ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซู

จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหากคุณสื่อสารกับพระองค์อย่างเปิดเผยและบ่อยครั้ง นี่คือสาระสำคัญของการสวดอ้อนวอน: สื่อสารจากใจถึงใจกับพระเจ้า “มีใครในพวกท่านเป็นทุกข์บ้าง? เขาควรอธิษฐาน มีใครมีความสุขบ้าง? เขาควรร้องเพลงขอบคุณพระเจ้า มีใครในพวกท่านป่วยบ้าง? เขาควรส่งผู้นำคริสตจักรมาและพวกเขาควรอธิษฐานเผื่อเขา พวกเขาควรเทน้ำมันให้เขา ในนามของพระเจ้า คำอธิษฐานที่ให้ด้วยความเชื่อจะรักษาคนป่วย และพระเจ้าจะทรงให้เขาฟื้น ถ้าเขาทำบาป เขาจะได้รับการอภัย จงบอกบาปของคุณต่อกันและกัน และอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อคุณ อาจหายได้ คำอธิษฐานจากใจของคนชอบธรรมมีพลังมาก” (ยากอบ 5:13–16)

“ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสตจักรของพระคริสต์หรือต่อคริสเตียนแต่ละคนไม่ใช่ชัยชนะที่ได้มาจากพรสวรรค์หรือการศึกษา ความมั่งคั่งหรือความโปรดปรานของมนุษย์ พวกเขาคือชัยชนะที่ได้มาในห้องผู้ชมกับพระเจ้า เมื่อศรัทธาที่จริงจังและทนทุกข์ทรมานจับแขนอันทรงพลังไว้” ( สังฆราชและผู้เผยพระวจนะหน้า 203)

“การอธิษฐานเป็นวิธีการที่สวรรค์กำหนดให้ประสบความสำเร็จในการขัดแย้งกับบาปและการพัฒนาอุปนิสัยของคริสเตียน อิทธิพลจากสวรรค์ที่ตอบรับคำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธาจะสัมฤทธิ์ผลในจิตวิญญาณของผู้วิงวอนทุกสิ่งที่เขาร้องขอ” ( The Acts of the Apostles , p. 564)

คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าอัศจรรย์นี้ซึ่งใช้ได้ผลในชีวิตของคุณ 

เมื่อพระเจ้าประทานวิธีแก้ปัญหาให้คุณ ความกล้าหาญ และพลังที่จะเผชิญกับความทุกข์ยาก ตลอดจนความอุ่นใจ การเยียวยา การให้อภัย ความรัก และการให้กำลังใจ

Cristiane Caxeta เป็นผู้อำนวยการของกระทรวงสตรี กระทรวงการต้อนรับ และฝ่ายสตรีของสมาคมรัฐมนตรี (Afam) ของสหภาพทางตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิล (UNoB) ของสำนักงานใหญ่ของคริสตจักรมิชชั่น เธอจัดการกิจกรรมของนิกายในรัฐ Acre, Rondônia, Amazonas และ Roraima

นี่คือ CNCDH (The French National Consultative Commission on Human Rights) กล่าวถึง ADRA France สำหรับโครงการ Chalantika เป็นพิเศษ: “ADRA France ได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษสำหรับโครงการ Chalantika ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในสลัม Chalantika ในธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศเพื่อกลับไปโรงเรียน โครงการมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การศึกษาของเด็ก ๆ การติดตามสุขภาพของเด็ก ๆ และการสนับสนุนผู้ปกครอง”

สำนักข่าว Adventist NGO (องค์กรพัฒนาเอกชน) กล่าวขอบคุณ CNCDH ต่อสาธารณะสำหรับการกล่าวถึง: “ขอบคุณ #CNCDH สำหรับรางวัลนี้ซึ่งกระตุ้นให้เราดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป”

Chalantika เป็นศูนย์การศึกษาที่ตั้งอยู่ในสลัมที่มีชื่อเดียวกันในเมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และครอบครัวที่ยากจน ทุกๆ วัน ทางศูนย์จะต้อนรับเด็ก 80 คน อายุระหว่าง 5-12 ปี นอกจากการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กๆ แล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองอีกด้วย

กิจกรรมที่ชลันติกาดำเนินการ ได้แก่ การแจกจ่ายอุปกรณ์การเรียน, การช่วยเหลือโรงเรียนสำหรับเด็กของศูนย์, การเชื่อมโยงกับโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนมัธยมเพื่อการศึกษาต่อ, ทัศนศึกษานอกชุมชนแออัด, การเตรียมอาหารสำหรับเด็ก, การดูแลสุขภาพ, การเจริญเติบโต การติดตาม ชั้นเรียนความรู้สำหรับผู้ปกครอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหัวข้อทางสังคมและสุขภาพสำหรับผู้ปกครอง (เช่น การตั้งครรภ์และสิทธิของเด็ก)

แถลงการณ์ของหน่วยงานบนเว็บไซต์เกี่ยวกับโครงการนี้: 

“ในขณะที่เราเฉลิมฉลองวันสิทธิมนุษยชนโลกในแต่ละปี ขอให้เราระลึกไว้เสมอว่าเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไปโรงเรียนและได้รับการศึกษา แต่น่าเสียดายที่เด็ก วัยรุ่น และคนหนุ่มสาวกว่า 262 ล้านคนในปัจจุบันถูกปฏิเสธสิทธินี้

“ADRA มุ่งมั่นที่จะสร้างหลักประกันว่าเด็กทุกคนในโลกจะได้ไปโรงเรียนและสำเร็จการศึกษา เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเอง พัฒนาและมีส่วนร่วมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโครงการ Chalantika”

ADRA Franceเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้านมนุษยธรรมระดับโลกADRA Internationalซึ่งดำเนินการโดยคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ที่มอบการบรรเทาทุกข์และการพัฒนาแก่บุคคลในกว่า 118 ประเทศ ADRA เป็นที่รู้จักทั่วโลกในด้านการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านความพยายามด้านสุขภาพ การศึกษา การดำรงชีวิต และการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

Credit : https://heylink.me/slotsod777
https://heylink.me/slotsod
https://heylink.me/Ufabet-band
https://heylink.me/hob168
https://heylink.me/baccarat666
https://heylink.me/Ufabet666win
https://heylink.me/pokdeng-666
https://heylink.me/hilo-666
https://heylink.me/dummy-666
https://heylink.me/namtao-666
https://heylink.me/gaogae-666
https://heylink.me/666slotclub